Medicinsk expertis (MRO)

MRO (Medical Review Officer) är en läkare med specialutbildning om droger, drogtestning, laboratorieanalyser, lagstiftning och drog- samt alkoholrehabilitering. MRO genomgår en särskild utbildning och certifiering. De MRO som arbetar för Drugtest Scandinavia har både den svenska och den internationella kompetensen.

Den medicinska expertisen skall ligga utanför laboratorier och arbetsgivare för att garantera integritet och vidmakthålla förtroendet vilket är grunden för detta uppdrag. MRO-arbetet kräver en ådagalagd erfarenhet och breda kunskaper avseende droger, effekter och lagstiftning. MRO tar kontakt med de medarbetare som testats positiva. MRO bedömer positiva och negativa testresultat samt utreder och avgör vad som är legalt eller illegalt bruk.